Close

Urban Local Body

Nagar Panchayat

Jhanjarpur


Phone : 91-9430938161

Nagar Panchayat

Ghoghardiha, Madhubani


Phone : 91-7260873406

Nagar Panchayat

Jainagar


Phone : 91-7033925271

Nagar Parishad

Madhubani


Phone : 06276-221125